ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ, ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ & ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ *

Ελαττωματικό Προϊον

Στην περίπτωση που λάβετε ελαττωματικό προϊόν παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εντός 2
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας ώστε να προβούμε σε
αντικατάστασή του, ή επιστροφή του χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε για την αγορά του
ελαττωματικού προϊόντος.

Τα μεταφορικά έξοδα σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος επιβαρύνουν την Αελια.

Επιστροφή/Ακύρωση Παραγγελίας

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας και να επιστρέψετε τα προϊόντα που έχετε
αγοράσει ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση να μας ειδοποιήσετε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά σε περίπτωση που
επιθυμείτε να επιστρέψετε την παραγγελία σας, η οποία θα πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε μέσα
το αποδεικτικό πληρωμής. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται αφού παραλάβουμε και ελέγξουμε τα
προϊόντα και σε κάθε περίπτωση εντός 7 εργάσιμων ημερών, με τον ίδιο τρόπο που πληρώσατε.

Το κόστος επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνει τον πελάτη.
** Για προϊόντα ψυγείου, κατάψυξης & μαναβικής παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εντός 1
ημέρας για αντικατάσταση, εφόσον έχει πιστοποιηθεί μέσω φωτογραφίας στο
info@aeliaorganic.gr από το αρμόδιο τμήμα ότι τα προϊόντα θεωρούνται ελαττωματικά μαζί με την
απόδειξη της συναλλαγής.